Kyudo

kyudo

Ingenting er mer meningsløst i Kyudo enn skyting for bare å treffe blinken.

(Kyudo Kyohon s.21)

Men det er og viktig å treffe i Kyudo-

Japansk bueskyting er full av den slags paradokser. – Kyudo betyr «Buens vei» hvilket indikerer at det er mere her en å bare treffe med din pil.

Kyudo er en øvelse hvor man konstant streber etter det sublime (veien) ved å perfeksjonere hver bevegelse, pustens harmoni, og holde fokus, med den erkjennelse av at man aldri vil nå det.

Kyudo skiller seg fra de fleste andre kampsporter, ved også ha et stort antall seniorer og nesten 50% kvinnelige utøvere.

Vårt mål er å videreføre Kyudo som den trenes i Japan, og som er blitt videreført gjennom flere generasjoner ved den vei (do) som fortidens mestere har anvist.

Comments are closed.